DET FINSTILTA

Andreas Zetterberg Music AB (nedan kallat AZM) tillämpar följande avbokningsregler:

1) Avbokning enligt force majeur kan ske när som helst, utan kostnad.

Exempel på force majeur är:

* Jordbävning eller annan naturkatastrof
* Pandemi
* Bokaren eller dennes maka / make är avliden eller inlagd på sjukhus

Observera att även AZM kan avboka enligt force majeur.

2) Avbokning ej enligt force majeur sker till en kostnad av halva det överenskomna arvodet. Om avbokningen sker mindre än en kalendermånad före det aktuella eventet är kostnaden hela det överenskomna arvodet. En ändring av överenskommet datum likställs med en avbokning.

Exempel på icke force majeur är:

* Det är för få anmälda till festen
* Festlokalen är dubbelbokad / ej tillgänglig
* Annan närstående än maka / make till bokaren är avliden / inlagd på sjukhus
* Bokaren har av någon anledning bokat annan underhållning i stället

Dessa avbokningsregler träder i kraft så fort avtal om underhållning mellan kund och AZM upprättats. Ett avtal kan vara antingen muntligt eller skriftligt, både via telefon, mail eller skrivet papper.